Οδηγίες Εφαρμογής εύκαμπτης πέτρας σε εσωτερικούς χώρους
Η εφαρμογή της εύκαμπτης πέτρας Proofing Hyperstone σε εσωτερικούς χώρους δεν διαφοροποιείται από αυτή σε εξωτερικούς χώρους εκτός του ότι έχουμε τη δυνατότητα, εάν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε κόλα ενός συστατικού.