Πιστοποιητικά Εύκαμπτης πέτρας Proofing Hyperstone

Η Proofing Hyperstone είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και χρησιμοποιεί τα υψηλότερα standards ποιότητας για όλα τα προϊόντα αλλά και την παραγωγική διαδικασία, με σεβασμό προς στο περιβάλλον. Όλα τα προϊόντα φέρουν τη σήμανση CE και είναι συμβατά με τις πλέον υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρώπης

ISO CONFIRMATION of DECLARATION

REACH SVHC DECLARATION

PATENT DIPLOMA

Product of European Community conformity

EXTRA FLOOR HYPERSTONE