ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

HYPER LEVEL 10 ELASTIC
23KG

To HYPER LEVEL 10 ELASTIC,  παράγεται στην Ελλάδα απο την Proofing Hyperstone

Ιδιότητες

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για παρασκευή επικαλύψεων και εξομάλυνσης μεταλλικών και άλλων μη σταθερών επιφανειών.
Αποτελείται από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα χαλαζιακά και ασβεστολιθικά αδρανή, ρητίνες, ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και ίνες που προσδίδουν στο προϊόν βέλτιστα χαρακτηριστικά και μεγάλη ελαστικότητα.
Η τελική του επιφάνεια είναι λεία σκληρή και ανθεκτική σε καταπονήσεις.

Είναι κατάλληλο για επιστρώσεις δαπέδων εσωτερικών χώρων και εφαρμόζεται σε πάχη 1 – 10mm πάνω σε κυρτές μεταλλικές και γενικότερα μη σταθερές επιφάνειες καθώς και σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, παλιά πλακάκια , μωσαϊκό κλπ προκειμένου αυτές να επιπεδωθούν πλήρως, ώστε να ακολουθήσει η εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων λωρίδων PVC, μοκετών, εποξειδικών δαπέδων, πατητής τσιμεντοκονίας, ξύλινων δαπέδων κλπ.
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι οριζόντιο, ισχυρό, απαλλαγμένο από σκόνες ρύπους, λάδια και σαθρά.Πριν την εφαρμογή επισκευάζονται τυχόν ατέλειες, γεμίζονται μεγάλα κενά (> 1cm) και αφαιρούνται εξογκώματα.

A)Σε περίπτωση που έχουμε σαν δάπεδο μεταλλική ή οποιαδήποτε μη
απορροφητική επιφάνεια , τότε το ασταρώνουμε με αστάρι χαλαζία.
Β)Σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια όπως τσιμέντο, τσιμεντοκονίες κλπ.
χρησιμοποιούμε το αστάρι PROOFING HYPER LEVEL PRIMER.

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι από +5Cέως +35C.

Κατανάλωση
Σε σάκους 23 Kg. Κατανάλωση 1,6 – 1,7Kg/m 2 για στρώση πάχους 1mm

Αποθήκευση – Διάρκεια ζωής
Το υλικό διατηρείται αποθηκευμένο σε κλειστές συσκευασίες και σε χώρους
προστατευμένους από την υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες για 12 μήνες μετά τη ημερομηνία παραγωγής.